Historia

Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach został utworzony w roku 2004 (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Nr 22 z dnia 11 sierpnia 2004 roku). Wydział powstał na bazie Instytutu Fizjoterapii, w skład którego wchodziły dwie katedry: Katedra Fizjoterapii i Katedra Rehabilitacji. Pierwszym dziekanem Wydziału Fizjoterapii w latach 2004-2008 był prof. dr hab. Andrzej Markiewicz. W roku 2008 nowym dziekanem został wybrany dr hab. Cezary Kucio, który piastował swoją funkcję przez dwie kadencje. Od 2016 Dziekanem Wydziału jest prof. dr hab. Jakub Taradaj. 

Wydział Fizjoterapii obecnie posiada prawa do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej oraz kategorię naukową A (bardzo dobry).

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.