WCPT Genewa 2019

Z przyjemnością informujemy iż, pracownicy Wydziału będą czynnie reprezentowali naszą uczelnię na największym kongresie w dziedzinie fizjoterapii czyli World Confederation for Physical Therapy (WCPT), który odbędzie się w dniach 10-13 maja b.r. w Genewie.

Do sesji ustnej zakwalifikowano pracę pt. „The Kinesio Taping (KT) in breast cancer-related lymphedema: results from one-centre randomized clinical trial (RCT) and systematic review of literature”, której współautorem jest prof. Jakub Taradaj.

Z kolei do wystąpień plakatowych dostały się dwa doniesienia: “Functional evaluation in patients after anterior cruciate ligament reconstruction using functional movement screen (FMS™) and myofascial chain (Neurac®) tests” autorstwa Kublin K, Biały M, Niechaj, Rachwalska, Gnat R. oraz “Latency between the primary anterior cruciate ligament tear and its reconstruction does not influence postsurgical functional outcome” autorstwa Biały M, Kublin K, Niechaj G, Rachwalska J, Hofstede J, Gnat R.

Warto wspomnieć, że spośród ponad 2000 tysięcy zgłoszeń z całego Świata do wystąpień ustnych dostało się tylko kilkaset - jedynie pięć prac z naszego kraju.

Szczegóły:

http://www.professionalabstracts.com/wcpt2019/iplanner/#/grid

https://www.wcpt.org/wcpt2019