STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA 2017-2018

UWAGA STUDENCI

STYPENDIUM MINISTRA

na rok akademicki 2018/2019

Osoby zainteresowane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia w dziekanacie
Wydziału Fizjoterapii (pokój nr 7).

Termin składania wniosków: 02.10.2018 r.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami !!!

DOKUMENTY DLA STUDENTÓW:

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 lipca 2015 r. (pobierz)
  • Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra 2018/2019 (pobierz)