Akredytacja Wydziału 2017

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że nasz Wydział otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na prowadzonym kierunku fizjoterapia. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim pracownikom naukowo-dydaktycznym i administracyjnym za zaangażowanie w pracę na rzecz wysokiej jakości kształcenia i wielopłaszczyznowego rozwoju naszego Wydziału.

Bez Was nie byłoby to możliwe. Dziękujemy.

 

Władze Dziekańskie

 

Decyzja PKA