Sylabusy

 

Efekty uczenia się dla poszczególnych grup zajęć:

Grupa zajęć humanistyczno-społecznych (pobierz)
Grupa zajęć fizjologiczno-medycznych (pobierz)
Grupa zajęć z analizy ruchu (pobierz)
Grupa zajęć z teorii treningu i diagnostyki (pobierz)
Grupa zajęć z turystyki (pobierz)
Grupa zajęć z adaptowanej aktywności fizycznej (pobierz)
Grupa zajęć przygotowania dydaktycznego (pobierz)
Grupa zajęć praktyki (pobierz)
Grupa zajęć praktycznych - sporty indywidualne (pobierz)
Grupa zajęć praktycznych - sporty zespołowe (pobierz)
Grupa zajęć ogólnouczelnianych (pobierz)
Grupa zajęć organizacyjno-prawnych (pobierz)
Grupa zajęć z języków obcych (pobierz)
Grupa zajęć z zakresu specjalności – edukacja dla bezpieczeństwa (pobierz)
Grupa zajęć z zakresu specjalności - trening sportowy (pobierz)
Grupa zajęć z zakresu specjalności - Opiekun osoby starszej/ Asystent osoby niepełnosprawnej (pobierz)
Grupa zajęć z zakresu specjalności - funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim i starszym wieku (pobierz)
Formy aktywności ruchowej (pobierz)
Przedmioty teoretyczne z dziedziny nauk humanistycznych i  społecznych (pobierz)
Przedmioty teoretyczne z dziedziny nauk medycznych i o zdrowiu (pobierz)
Przedmioty teoretyczne z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej (pobierz)


Sylabusy kierunek wychowanie fizyczne studia II stopnia
„Wykwalifikowany nauczyciel WF absolwentem AWF w Katowicach” (POWR.03.01.00-00-KN27/18)

Aktywność fizyczna w różnych etapach edukacji (pobierz)

Bezpieczeństwo w AF (pobierz)

Dydaktyczno-psychologiczno-pedagogiczny (pobierz)

Edukacja zdrowotna w różnych etapach edukacji (pobierz)

Fizjologiczno-medyczno-biomechaniczny (pobierz)

Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych (pobierz)

Grupa przedmiotów prawno-organizacyjnych (pobierz)

Grupa przedmiotów teoretycznych z różnych dziedzin kształcenia (pobierz)

Humanistyczno-społeczny (pobierz)

Kompetencje społeczne (pobierz)

Organizacja pracy szkoły (pobierz)

Praktyki nauczycielskie z organizacji szkolnych imprez sportowych (pobierz)

Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna w różnych etapach edukacji (pobierz)

Specjalizacja  instruktorska z rekreacji ruchowej - Fitness – aquafitness (pobierz)

Szkolne zajęcia fakultatywne (pobierz)

Moduł praktyka w szkole ponadpodstawowej (pobierz)

Fitness - funkcjonalny trening siłowy (pobierz)

Trener personalny (cz.1) (cz.2) (cz.3) (cz.4) (cz.5) (cz.6)

Specjalizacja -  Funkcjonalny trening zdrowotny (cz.1) (cz.2) (cz.3) (cz.4) (cz.5) (cz.6) (cz.7) (cz.8) (cz.9) (cz.10) (cz.11) (cz.12) (cz.13) (cz.14)

 


Modułowe efekty kształcenia

Kierunek wychowanie fizyczne studia II stopnia (pobierz)


Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.