Sylabusy


Modułowe efekty kształcenia

Kierunek wychowanie fizyczne studia II stopnia (pobierz)


Sylabusy kierunek wychowanie fizyczne studia II stopnia
„Wykwalifikowany nauczyciel WF absolwentem AWF w Katowicach” (POWR.03.01.00-00-KN27/18)

Aktywność fizyczna w różnych etapach edukacji (pobierz)

Bezpieczeństwo w AF (pobierz)

Dydaktyczno-psychologiczno-pedagogiczny (pobierz)

Edukacja zdrowotna w różnych etapach edukacji (pobierz)

Fizjologiczno-medyczno-biomechaniczny (pobierz)

Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych (pobierz)

Grupa przedmiotów prawno-organizacyjnych (pobierz)

Grupa przedmiotów teoretycznych z różnych dziedzin kształcenia (pobierz)

Humanistyczno-społeczny (pobierz)

Kompetencje społeczne (pobierz)

Organizacja pracy szkoły (pobierz)

Praktyki nauczycielskie z organizacji szkolnych imprez sportowych (pobierz)

Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna w różnych etapach edukacji (pobierz)


Sylabusy kierunek wychowanie fizyczne studia II stopnia

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH KIERUNKOWYCH (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA (pobierz)

PRAKTYKI (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA DO NAUCZANIA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU DODATKOWEJ SPECJALNOŚCI - TRENING SPORTOWY (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU DODATKOWEJ SPECJALNOŚCI - TANIEC (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU DODATKOWEJ SPECJALNOŚCI - OPIEKUN OSOBY STARSZEJ / ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU DODATKOWEJ SPECJALNOŚCI - FUNKCJONALNY TRENING ZDROWOTNY OSÓB W ŚREDNIM I STARSZYM WIEKU (pobierz)

MODUŁ: FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ (pobierz)

MODUŁ: PRZEDMIOTY TEORETYCZNE (pobierz)

MODUŁ: SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA Z REKREACJI RUCHOWEJ (pobierz)

MODUŁ: SPECJALIZACJA DODATKOWA (pobierz)

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.