Plany studiów i efekty kształcenia

Wychowanie fizyczne studia II stopnia

Efekty kształcenia PRK - studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne - profil ogólnoakademicki (pobierz)

Efekty kształcenia PRK - studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne - profil praktyczny (pobierz)

Efekty kształcenia KRK - studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne (pobierz)


Rok akademicki 2018/2019

Plany studiów stacjonarnych
          I rok (pobierz)
          II rok (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
          I rok (pobierz)
          II rok (pobierz)


Rok akademicki 2017/2018

Plany studiów stacjonarnych
          I rok (pobierz)
          II rok (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
          I rok (pobierz)
          II rok (pobierz)


Rok akademicki 2016/2017

Plany studiów stacjonarnych
          I i II rok (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
          I i II rok (pobierz)


Rok akademicki 2015/2016

Plany studiów stacjonarnych
          I i II rok (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
          I i II rok (pobierz)


Rok akademicki 2014/2015

Plany studiów stacjonarnych
          I i II rok (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
          I i II rok (pobierz)


Rok akademicki 2013/2014

Plany studiów stacjonarnych
          I i II rok (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
          I i II rok (pobierz)


Rok akademicki 2012/2013

Plany studiów stacjonarnych
          I rok- 3 semestralne (pobierz)
          I rok- 4 semestralne (pobierz)
          II rok WF (pobierz)
          II WF i EdB (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
          I rok- 3 semestralne (pobierz)
          I rok- 4 semestralne (pobierz)
          II rok  WF (pobierz)
          II rok WF i EdB (pobierz)


Rok akademicki 2011/2012

Plany studiów stacjonarnych
          I i II rok (pobierz)
          I i II rok (Edukacja dla bezpieczeństwa) (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
          I i II rok (pobierz)
          I i II rok ( Edukacja dla bezpieczeństwa) (pobierz)


Rok akademicki 2010/2011

Plany studiów stacjonarnych
          I i II rok (pobierz)
          I i II rok (Edukacja dla bezpieczeństwa) (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
          I i II rok (pobierz)
          I i II rok ( Edukacja dla bezpieczeństwa) (pobierz)