Uchwała IPPS, IOS.

Uchwała na temat przyznawania IPPS oraz IOS  (pobierz)