Tematyka i cel konferencji

VII Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli, instruktorów i trenerów pływania
"Wybrane problemy treningu pływackiego”

 

Motto przewodnie konferencji to podniesienie kwalifikacji szkoleniowych.

Konferencja jest organizowana we współpracy z Polskim Związkiem Pływackim, Śląskim Okręgowym Związkiem Pływackim oraz K.S. AZS AWF Katowice.     

Konferencja została objęta patronatem przez Polski Związek Pływacki.

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych tendencji szkolenia zawodników na różnych poziomach zaawansowania sportowego.

Konferencja jest przeznaczona dla nauczycieli, instruktorów i trenerów pływania oraz studentów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Konferencja będzie składała się z części teoretycznej i praktycznej, na których przedstawione zostaną wykłady multimedialne, filmy szkoleniowe oraz zajęcia pokazowe. Wykłady i lekcje pokazowe prowadzić będą zaproszeni trenerzy.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.