Program

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA dla nauczycieli, instruktorów i trenerów pływania

„WYBRANE PROBLEMY TRENINGU PŁYWACKIEGO”

Godzina

Tematyka konferencji

Wykładowca

800 – 900

Rejestracja uczestników – Nowa Hala AWF Katowice

I część – Aula AWF Katowice (budynek główny)

900 – 915

Uroczyste otwarcie konferencji.

Rektor AWF Adam Zając,

915 – 1045

Przygotowanie zawodnika średniego dystansu w wieloletnim cyklu szkolenia  

Piotr Woźnicki

1045 – 1115

Trening funkcjonalny i motoryczny Łukasz Kabelis-Szostakowski

1115 – 1145

                                                   Przerwa kawowa

1145 – 1215

Nowe stroje startowe marki arena”- technologia, właściwości i zastosowanie

Tomasz Niemczura

1215 – 1345

Przygotowanie mentalne w pływaniu: rola i znaczenie Artur Gołaś

1400 – 1530

                                             Obiad – restauracja Olimp

II część – Nowa Hala AWF Katowice – Aula

1530 – 1700

Trening funkcjonalny i motoryczny w pływaniu

Łukasz Kabelis-Szostakowski

1700 – 1715

                                                   Przerwa kawowa – I piętro pływalnia

1715 – 1900

Przygotowanie zawodnika średniego dystansu w wieloletnim cyklu szkolenia 

Piotr Woźnicki

1900 – 1915

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Rektor AWF Adam Zając,

Kierownik Katedry Arkadiusz Stanula

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.