Formularz zgłoszeniowy w konferencji Pływanie 2020

Prosimy o rzetelne wypełnienie wymaganych pól formularza.

Ochrona danych osobowych i zgoda na kontakt mailowy i telefoniczny.
Klauzula zgody - Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacjami na temat Administratora (zawartymi na stronie konferencji w zakładce Kontakt>>Rodo klauzula informacyjna) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice w celu uczestnictwa w Konferencji "Wybrane problemy treningu pływackiego" oraz wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie.
Jeśli chcesz na bieżąco, drogą mailową, uzyskiwać informacje o rożnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wybierz odpowiednie opcje (możesz wybrać jedną lub kilka).