Wybory rektora i prorektorów

Kolegium Elektorów Uczelni w dniu 10 lutego 2016 r. dokonało wyboru prorektorów na kadencję 2016-2020. Prorektorami zostali:
  • do spraw nauki - prof. dr hab. Andrzej Małecki
  • do spraw dydaktyki i studentów - dr hab. Rajmund Tomik, prof. nadzw. AWF Katowice
  • do spraw rozwoju i sportu - dr hab. Grzegorz Juras, prof. nadzw. AWF Katowice

Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej mgr Agnieszka Ardeńska, Katowice, dnia 10 lutego 2016 r.


Kolegium Elektorów Uczelni w dniu 2 lutego 2016 r. dokonało wyboru rektora na kadencję 2016-2020.

Rektorem AWF Katowice został prof. dr hab. Adam Zając.

Rektor-elekt zgłosił kandydatów na prorektorów:

  • do spraw nauki - prof. dr hab. Andrzej Małecki
  • do spraw dydaktyki i studentów - dr hab. Rajmund Tomik, prof. nadzw. AWF Katowice
  • do spraw rozwoju i sportu - dr hab. Grzegorz Juras, prof. nadzw. AWF Katowice

Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej mgr Agnieszka Ardeńska, Katowice, dnia 2 lutego 2016 r.


Zgłoszony został jeden kandydat na rektora AWF Katowice:

prof. dr hab. Adam Zając

Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej mgr Agnieszka Ardeńska, Katowice, dnia 26 stycznia 2016 r.

 

Wyboru rektora i prorektorów dokonuje Kolegium Elektorów Uczelni, składające się z 30 elektorów:

  • 15 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
  • 7 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich;
  • 6 przedstawicieli studentów i doktorantów, w tym 5 przedstawicieli studentów i 1 przedstawiciel doktorantów;
  • 2 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.