Senat

Mandaty w Senacie AWF Katowice w kadencji 2016-2020 otrzymali:

z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • z Wydziału Fizjoterapii - Michał Kuszewski, Edward Saulicz
 • z Wydziału Wychowania Fizycznego - Krystyna Górna-Łukasik, Józef Langfort, Kazimierz Mikołajec, Stanisław Poprzęcki, Krzysztof Sas-Nowosielski, Arkadiusz Stanula, Anna Zwierzchowska, Aleksandra Żebrowska
 • z Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką - Romuald Szopa

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

 • z Wydziału Fizjoterapii - Andrzej Myśliwiec
 • z Wydziału Wychowania Fizycznego - Władysław Szyngiera, Krzysztof Wilusz, Andrzej Żurawik
 • z Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką - Piotr Halemba

z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: Krzysztof Nowak

Za zgodność: Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej mgr Agnieszka Ardeńska, Katowice, dnia 16 marca 2016 r.


Zebrania wyborcze w wyborach przedstawicieli do Senatu AWF Katowice odbędą się w środę 16 marca 2016 r. w auli AWF o godz. 830 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, o godz. 1000 dla nauczycieli akademickich.

Kandydaci do Senatu AWF Katowice w kadencji 2016-2020

z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • z Wydziału Fizjoterapii - Michał Kuszewski, Edward Saulicz
 • z Wydziału Wychowania Fizycznego - Krystyna Górna-Łukasik, Józef Langfort, Kazimierz Mikołajec, Stanisław Poprzęcki, Krzysztof Sas-Nowosielski, Arkadiusz Stanula, Anna Zwierzchowska, Aleksandra Żebrowska
 • z Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką - Romuald Szopa

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

 • z Wydziału Fizjoterapii - Andrzej Myśliwiec, Agnieszka Opala-Berdzik
 • z Wydziału Wychowania Fizycznego - Władysław Szyngiera, Krzysztof Wilusz, Andrzej Żurawik
 • z Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką - Piotr Halemba

z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: Krzysztof Nowak

Za zgodność: Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej mgr Agnieszka Ardeńska, Katowice, dnia 10 marca 2016 r.


W skład Senatu AWF Katowice w kadencji 2016-2020 wchodzi 30 osób, w tym:

 • rektor, jako przewodniczący;
 • trzech prorektorów;
 • trzech dziekanów;
 • jedenastu przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej po jednym przedstawicielu każdego wydziału;
 • pięciu przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, co stanowi nie mniej niż 10% składu senatu, w tym co najmniej po jednym przedstawicielu każdego wydziału;
 • sześciu przedstawicieli studentów i doktorantów, co stanowi nie mniej niż 20% składu senatu; w tym jeden student Wydziału Fizjoterapii, dwóch studentów Wydziału Wychowania Fizycznego, dwóch studentów Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką oraz  jeden doktorant;
 • jeden przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, co stanowi nie więcej niż 10% składu senatu.

Dokładny procentowy skład senatu zostanie zatwierdzony po wyborach rektora, prorektorów i dziekanów.

Za zgodność: Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej mgr Agnieszka Ardeńska