Kolegium Elektorów Uczelni

Skład Kolegium Elektorów Uczelni w kadencji 2016-2020

Elektorzy z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 1. Krystyna Górna-Łukasik
 2. Grzegorz Juras
 3. Józef Langfort
 4. Andrzej Małecki
 5. Adam Maszczyk
 6. Zbigniew Nowak   
 7. Stanisław Poprzęcki
 8. Krzysztof Sas-Nowosielski
 9. Edward Saulicz
 10. Teresa Socha
 11. Rajmund Tomik
 12. Zbigniew Waśkiewicz
 13. Adam Zając
 14. Anna Zwierzchowska
 15. Aleksandra Żebrowska

Elektorzy z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Wiesław Garbaciak
 2. Piotr Halemba
 3. Krystyna Kwaśna
 4. Andrzej Myśliwiec
 5. Władysław Szyngiera
 6. Krzysztof Wilusz
 7. Andrzej Żurawik

Elektorzy z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Anna Malinowska
 2. Wojciech Zdziebło

Elektorzy z grupy studentów i doktorantów:

 1. Ewelina Białas
 2. Daniel Ciesiulewicz 
 3. Mateusz Mleczko 
 4. Anna Polak 
 5. Nicol Powałka 
 6. Piotr Rodak - doktorant

Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej mgr Agnieszka Ardeńska, Katowice, dnia 26 stycznia 2016 r.


Zebrania wyborcze w wyborach przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni odbędą się we wtorek 26 stycznia 2016 r. w auli AWF o godz. 1030 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, o godz. 1200 dla nauczycieli akademickich.

Kandydaci do Kolegium Elektorów Uczelni w kadencji 2016-2020:

z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 1. Krystyna Górna-Łukasik
 2. Grzegorz Juras
 3. Józef Langfort
 4. Andrzej Małecki
 5. Adam Maszczyk
 6. Zbigniew Nowak   
 7. Stanisław Poprzęcki
 8. Krzysztof Sas-Nowosielski
 9. Edward Saulicz
 10. Teresa Socha
 11. Rajmund Tomik
 12. Zbigniew Waśkiewicz
 13. Adam Zając
 14. Anna Zwierzchowska
 15. Aleksandra Żebrowska

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Wiesław Garbaciak
 2. Piotr Halemba
 3. Krystyna Kwaśna
 4. Andrzej Myśliwiec
 5. Władysław Szyngiera
 6. Krzysztof Wilusz
 7. Andrzej Żurawik

z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Anna Malinowska
 2. Wojciech Zdziebło

Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej mgr Agnieszka Ardeńska, Katowice, dnia 21 stycznia 2016 r.

Kolegium Elektorów Uczelni składa się z 30 elektorów:

 • 15 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • 7 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich;
 • 6 przedstawicieli studentów i doktorantów, w tym 5 przedstawicieli studentów i 1 przedstawiciel doktorantów;
 • 2 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.