Kalendarium wyborów 2016

Terminy w 2016 roku

Czynności wyborcze w wyborach do Kolegium Elektorów Uczelni oraz w wyborach rektora i prorektorów na kadencję 2016-2020

Od (data, godz.)

Do (data, godz.)

11 stycznia poniedziałek

800

18 stycznia poniedziałek

1400

 Zgłaszanie kandydatur do Kolegium Elektorów Uczelni z grupy studentów i doktorantów

22 stycznia piątek

900

23 stycznia sobota

1500

Wybory do Kolegium Elektorów Uczelni przedstawicieli studentów i doktorantów

11 stycznia poniedziałek

800

21 stycznia czwartek

1400

Zgłaszanie kandydatur do Kolegium Elektorów Uczelni z grupy nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

26 stycznia wtorek

1030

do dokonania wyboru

Wybory do Kolegium Elektorów Uczelni przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

26 stycznia wtorek

1200

do dokonania wyboru

Wybory do Kolegium Elektorów Uczelni przedstawicieli nauczycieli akademickich

11 stycznia poniedziałek

800

26 stycznia wtorek

1000

Zgłaszanie kandydatur na rektora

27 stycznia środa

0000

2 lutego wtorek

1200

Cisza wyborcza

2 lutego wtorek

1000

do dokonania wyboru

Wybory rektora przez Kolegium Elektorów Uczelni

od dokonania wyboru

2 lutego wtorek

1500

Zgłaszanie kandydatur na prorektorów przez rektora-elekta

10 lutego środa

1200

do dokonania wyboru

Wybory prorektorów przez Kolegium Elektorów Uczelni

 

Terminy w 2016 roku

Czynności wyborcze w wyborach do senatu na kadencję 2016-2020

Od (data, godz.)

Do (data, godz.)

26 lutego piątek

800

10 marca czwartek

1400

Zgłaszanie kandydatur do Senatu z grupy nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

16 marca środa

830

do dokonania wyboru

Wybory do Senatu przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

16 marca środa

1000

do dokonania wyboru

Wybory do Senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich

 

Za zgodność: Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej mgr Agnieszka Ardeńska