Czynne i bierne prawo wyborcze

Każdy wyborca, posiadający czynne prawo wyborcze, ma prawo do zgłaszania kandydatów, posiadających bierne prawo wyborcze, z zastrzeżeniem, iż prawo zgłaszania kandydatur na prorektorów przysługuje rektorowi elektowi.

Czynne prawo wyborcze, czyli prawo do wybierania, przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni, jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom.

Bierne prawo wyborcze, czyli prawo do kandydowania i bycia wybieranym, przysługuje nauczycielom akademickim, zatrudnionym w uczelni, jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom.