WYBORY REKTORA PRZEZ KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI

Zebranie wyborcze Kolegium Elektorów Uczelni celem wyboru rektora AWF Katowice odbędzie się we wtorek 2 lutego 2016 r. o godz. 1000 w sali Senatu.

 

Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej mgr Agnieszka Ardeńska,

Katowice, dnia 26 stycznia 2016 r.

Data w kalendarzu: 
wtorek, 2 luty, 2016 (Całodzienne)