Wysokość stawek w programie Erasmus+

Wysokość stawek w programie Erasmus+

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w “Przewodniku programu Erasmus+” polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła następujące stawki stypendiów:

Finansowanie

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Dokument dostępny na: www.erasmusplus.org.pl/dokumenty
Wysokość stawek w programie Erasmus+

Tabela A - Wyjazdy studentów na studia 

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w euro
Grupa 1. – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500
Grupa 2. – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 450
Grupa 3. – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 350

Studenci uprawnieni do otrzymywania lub otrzymujący stypendium socjalne, wyjeżdżający na studia – dodatkowo 200 euro miesięcznie.

Tabela B – Wyjazdy studentów na praktykę 

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w euro
Grupa 1. – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy  600
Grupa 2. - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 550
Grupa 3. - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 450

  Tabela C - wyjazdy pracowników Uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy w celach szkoleniowych

Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium 
w euro (wyjazdy do 14 dni)
Grupa 1. - Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 130
Grupa 2. - Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy 110
Grupa 3. - Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja 100
Grupa 4. - Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 80

Podane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku wyjazdów na dłuższe okresy, od 15. dnia pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt trwający do 14 dni.