Kontakt

Pełnomocnik JM Rektora ds. Współpracy z Zagranicą

Koordynator Uczelniany Programu LLP-Erasmus

mgr Piotr Rodak

tel. (32) 207 5234

fax (32) 207 5200

e-mail p.rodak@awf.katowice.pl

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.