Dokumenty do pobrania

 

Regulamin wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus +

Regulamin wyjazdów pracowników na stypendia w ramach programu Erasmus +

Formularz zgłoszeniowy do Uczelni Partnerskiej

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement)

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.