Prorektorzy

PROREKTOR 
ds. dydaktyki i studentów

dr hab. Rajmund Tomik
prof. nadzw. AWF Katowice
PROREKTOR
ds. nauki

prof.dr hab. n.med.
Andrzej Małecki
PROREKTOR
ds. rozwoju i sportu

prof.dr hab. Grzegorz Juras