Pełnomocnicy rektora

PEŁNOMOCNICY REKTORA I ZAKRES ICH DZIAŁANIA

dr hab. Bogdan Bacik, prof. nadzw ds.współpracy z Polsko – Japońską Akademią Technik Komputerowych.
dr Monika Marszołek ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji.
dr Przemysław Pietraszewski ds. Certyfikacji Laboratoriów Badawczych. 
dr Robert Roczniok ds. Studenckiego Ruchu Naukowego.
dr Dorota Szade ds. Akademickich Mistrzostw Szkół Wyższych i Sportu Akademickiego.
mgr Leszek Nowak ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
mgr Ryszard Harmaciński ds. Studentów i Pracowników Niepełnosprawnych.
dr Krystyna Kwaśna, doc. AWF  ds.Śląskiego Centrum Kształcenia w Zakresie Fizjoterapii i Aktywności Zdrowotnej. 
mgr Robert Rajchel ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
dr hab. Marek Zawartka ds. Koordynacji i rozwoju kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i obronności w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
prof.dr hab. Jan Ślężyński ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. nadzw. Koordynator ds. ochrony własności intelektualnej. 
dr Wojciech Chudy Rzecznik Dyscyplinarny ds. studenckich i doktoranckich.
dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. nadzw. Rzecznik Dyscyplinarny AWF Katowice ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016 – 2020.
dr hab. Zbigniew Grzywna, prof. AWF Katowice ds. Współpracy z jednostkami wojskowymi na terenie garnizonu śląskiego i Wojskami Obrony Terytorialnej.
dr Krzysztof Wilusz ds. Kariery dwutorowej studentów-sportowców.
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.