Komisje senackie

Komisje Senackie na kadencję 2016 - 2020

Komisja Budżetu i Finansów

 1. prof. dr hab. Grzegorz Juras – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Romuald Szopa – zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Adam Zając
 4. prof. dr hab. Jakub Taradaj
 5. dr Joanna Kantyka
 6. dr Piotr Halemba, doc. AWF
 7. mgr Alina Komorowska
 8. mgr Maria Wrona
 9. Daniel Ciesiulewicz

Komisja Dydaktyki

 1. dr hab. Rajmund Tomik, prof. nadzw. - przewodniczący
 2. dr hab. Krystyna Górna – Łukasik, prof. nadzw. – zastępca przewodniczącego
 3. dr Wiesław Garbaciak, doc. AWF
 4. dr hab. Krzysztof Sas - Nowosielski, prof. nadzw.
 5. prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz
 6. dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. nadzw.
 7. dr hab. Stefan Nowak, prof. nadzw.
 8. dr Krystyna Kwaśna, doc. AWF
 9. dr Władysław Szyngiera
 10. dr Piotr Halemba, doc. AWF
 11. dr Krzysztof Wilusz
 12. Anna Lewandowska

Komisja Organizacji i Rozwoju Uczelni

 1. prof. dr hab. Adam Zając - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Grzegorz Juras – zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Andrzej Małecki
 4. dr hab. Rajmund Tomik, prof. nadzw.
 5. dr Piotr Halemba
 6. prof. dr hab. Jakub Taradaj
 7. dr Wiesław Garbaciak, doc. AWF
 8. mgr Maria Wrona
 9. mgr Alina Komorowska
 10. dr Krzysztof Nowak
 11. Daniel Ciesiulewicz

Komisja Rozwoju Kadr, Nauki i Współpracy z Zagranicą

 1. dr hab. Aleksandra Żebrowska, prof. nadzw. – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz – zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki
 4. prof. dr hab. Grzegorz Juras
 5. prof. dr hab. Józef Langfort
 6. prof. dr hab. Edward Saulicz
 7. dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. nadzw.
 8. dr hab. Ewa Sadowska – Krępa, prof. nadzw.
 9. dr hab. Krzysztof Sas – Nowosielski, prof. nadzw.
 10. prof. dr hab. Romuald Szopa
 11. dr hab. Ilona Pokora, prof. nadzw.
 12. dr hab. Rafał Gnat, prof. nadzw.
 13. Gabriela Telega

Uczelniana Komisja Oceniająca

 1. dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. nadzw. przewodniczący
 2. dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. nadzw.
 3. dr hab. Małgorzata Grabara,
 4. dr hab. Zbigniew Nowak, prof. nadzw.
 5. dr Ryszard Jarząbek
 6. dr Joanna Kantyka
 7. mgr Sonia Trenda
 8. Daniel Ciesiulewicz

Komisja Orderów, Odznaczeń Państwowych i Resortowych dla Nauczycieli Akademickich

 1. dr hab. Aleksandra Żebrowska, prof. nadzw. - przewodnicząca
 2. prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki
 3. dr Joanna Kantyka
 4. dr hab. Władysław Mynarski, prof. nadzw.
 5. dr Monika Marszołek
 6. dr hab. Małgorzata Grabara
 7. dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. nadzw.
 8. dr hab. Michał Kuszewski, prof. nadzw.
 9. dr Łucja Płatek

Komisja Orderów, Odznaczeń Państwowych i Resortowych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. dr Krzysztof Nowak - przewodniczący
 2. mgr Kornelia Czajor – zastępca przewodniczącego
 3. mgr Anna Malinowska
 4. mgr Sonia Trenda
 5. dr Agnieszka Smykla
 6. mgr inż. Wojciech Zdziebło
 7. mgr Maria Wrona
 8. mgr Agnieszka Ardeńska

Komitet Wydawniczy

 1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki - przewodniczący
 2. dr hab. Władysław Mynarski, prof. nadzw. – zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. Aleksandra Żebrowska, prof. nadzw.
 4. prof. dr hab. Romuald Szopa
 5. prof. dr hab. Jakub Taradaj
 6. dr hab. Rajmund Tomik, prof. nadzw.
 7. dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. nadzw.
 8. prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka
 9. dr Piotr Halemba, doc. AWF

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

 1. prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki. - przewodniczący
 2. dr hab. Michał Kuszewski
 3. dr hab. Jarosław Cholewa, prof. nadzw.
 4. dr hab. Stefan Nowak
 5. dr Krystyna Kwaśna, doc. AWF
 6. dr Małgorzata Michalczyk
 7. Paweł Łuczak
 8. Sebastian Bańkowski
 9. Karolina Kobylec

Komisja dyscyplinarna dla studentów

 1. dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. nadzw.
 2. dr hab. Piotr Król, prof. nadzw.
 3. dr Grzegorz Mikrut
 4. dr Dorota Groffik
 5. Daniel Ciesiulewicz
 6. Adrian Dziedzic
 7. Gabriela Telega

Komisja odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów

 1. dr hab. Krzysztof Sas – Nowosielski, prof. nadzw.
 2. dr Joanna Cieślińska - Świder
 3. dr Marcin Hyski
 4. dr hab. Małgorzata Grabara
 5. Patrycja Leśniewska
 6. Paulina Walat
 7. Anna Lewandowska

Komisja dyscyplinarna dla Doktorantów

 1. dr hab. Rajmund Tomik, prof. nadzw.
 2. dr Dorota Olex - Zarychta
 3. dr Agnieszka Pasternak
 4. dr hab. Michał Kuszewski
 5. mgr Katarzyna Jakubik
 6. mgr Piotr Korczak
 7. mgr Ewelina Białas

Odwoławcza Komisja dyscyplinarna dla Doktorantów

 1. dr hab. Kazimierz Mikołajec, prof. nadzw.
 2. dr hab. Jarosław Cholewa, prof. nadzw.
 3. prof. dr hab. Jakub Taradaj
 4. dr Krzysztof Cieślikowski
 5. mgr Adam Rzetecki
 6. mgr Anna Gniezińska
 7. mgr Sebastian Bańkowski
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.