Administracja

Kanclerz

mgr Alina Komorowska

Kwestor

mgr Maria Wrona

Z-ca Kanclerza ds. administracji

mgr inż. Wojciech Zdziebło

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.