Sylabusy


Modułowe efekty kształcenia

Kierunek turystyka i rekreacja studia II stopnia (pobierz)


Sylabusy kierunek turystyka i rekreacja studia II stopnia

 

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH (pobierz)

MODUŁ DO WYBORU Z RÓŻNYCH OBSZARÓW KSZTAŁCENIA (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU SPECJALNOŚĆI TRENER OSOBISTY (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU SPECJALNOŚĆI TURYSTYKA AKTYWNA (pobierz)