Rekrutacja

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Osoby, które zostały przyjęte do Szkoły Doktorskiej proszone są o osobisty odbiór legitymacji oraz podpisanie stosownych dokumentów w dniu 01.10.2020 roku w godzinach 10.00-12.00 w pokoju nr 8.

W celu uzupełnienia dokumentacji kadrowej proszę przygotować nr konta bankowego.

 

REKRUTACJA do Szkoły Doktorskiej 2020/2021

Lista przyjętych do Szkoły Doktorakiej (pobierz)

Kandydat przyjęty do Szkoły Doktorskiej, dokonuje rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat odpowiada za informacje i dane osobowe wprowadzone na swoje konto w systemie IRK.

System IRK będzie dostępny do rejestracji od dnia 14.09.2020 r. do dnia 18.09.2020r.

Do dnia 22.09.2020 r. kandydat na obowiązek przesłać drogą elektroniczną na adres e.wilusz@awf.katowice.pl :

  1. ankietę osobową, zawierającą imię  (imiona)  i  nazwisko,  datę  i  miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji; ankieta stanowi wydruk z systemu IRK;
  2. kolorowe zdjęcie do legitymacji elektronicznej o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, które kandydat wprowadza na swoje konto w systemie IRK podczas rejestracji.

Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.

Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.

Legitymacje będą wydawane po weryfikacji danych z IRK , termin zostanie podany pod koniec miesiąca.

Osoby, które nie zostały przyjęte do Szkoły Doktorskiej proszone są o odebranie decyzji osobiście w pokoju nr 8 od dnia 15.09.2020 r. do dnia 18.09.2020 r.

 

 

Proszę zapoznać się z Zarządzeniem 43/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach dotyczącego "Zasad postępowania dla Interesantów przebywających na terenie AWF Katowice" (pobierz) (załącznik)

Uchwała Nr AR001-3-V/2020 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021. (pobierz)

Regulamin Szkoły Doktorskiej (pobierz)

TEMATY BADAWCZE 

Instytut Nauk o Sporcie (pobierz)

Instytut Badawczo-Rozwojowy Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu (pobierz

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

 

Dokumenty do Szkoły Doktorskiej przyjmujemy od wtorku do piątku w pokoju nr 8, w budynku głównym w dniach:

01.09.2020 - 04.09.2020 w godzinach 9:00-14:00

 

 

 REKRUTACJA do Szkoły Doktorskiej 2019/2020

Lista osób przyjętych (pobierz)

Kandydat przyjęty do Szkoły Doktorskiej, dokonuje rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat odpowiada za informacje i dane osobowe wprowadzone na swoje konto w systemie IRK.

System IRK będzie dostępny do rejestracji od dnia 01.10.2019 r. do dnia 06.10.2019r.

 

Do dnia 07.10.2019 r. kandydat składa następujące dokumenty:

  1. ankietę osobową, zawierającą imię  (imiona)  i  nazwisko,  datę  i  miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji; ankieta stanowi wydruk z systemu IRK;
  2. poświadczoną przez Akademię kserokopię dowodu osobistego;
  3. kolorowe zdjęcie do legitymacji elektronicznej o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, które kandydat wprowadza na swoje konto w systemie IRK podczas rejestracji.

 

Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.

Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.

Legitymacje będą wydawane po weryfikacji danych z IRK.

 

Osoby, które nie zostały przyjęte do Szkoły Doktorskiej proszone są o odebranie decyzji osobiście w pokoju nr 8 od dnia 30.09.2019 r. do dnia 04.10.2019 r.

 

 

 

Uchwała Nr AR001-1-V/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020. (pobierz)

Regulamin Szkoły Doktorskiej (pobierz)

TEMATY BADAWCZE

Instytut Nauk o Sporcie (pobierz)

Instytut Badawczo-Rozwojowy Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu (pobierz)

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

 

Dokumenty do Szkoły Doktorskiej przyjmujemy od poniedziałku do soboty w pokoju nr 8, w budynku głównym w dniach:

02.09.2019 - 07.09.2019 w godzinach 9:00-11:30 oraz 12:00-14:00

09.09.2019 - 14.09.2019 w godzinach 9:00-11:30 oraz 12:00-14:00

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.