Regulamin studiów doktoranckich

 

Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od 1 października 2020r.

Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od 1 paździenika 2017 r.

Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od 1 października 2015 r.

Wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich tworzą Samorząd Doktorantów, który jest reprezentowany przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów.

 

 

 

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.