Plany studiów i organizacja

 

Rok akademicki 2020/2021

Organizacja roku 2020/2021

Program szkoły doktorskiej 2020/2021 - I, II rok

Plany studiów doktoranckich 2020/2021 - III, IV rok

(pobierz)

(pobierz)

(pobierz)

 

 

 

 

 

Rok akademicki 2019/2020

Organizacja roku 2019/2020

Program szkoły doktorskiej 2019/2020 - I rok

Plany studiów doktoranckich 2019/2020 - II, III, IV rok

(pobierz)

(pobierz)

(pobierz)

 

 

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.