Indywidualny Plan Badawczy

Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego.

Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.

Zarządzenie nr 30/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicech  z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie Indywidualnych Planów Badawczych doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej, kosztorysów przewidzianych w indywidualnym planie badań oraz opublikacji za semestr 2019/2020. (pobierz)
 
 
 
 
 
 
 
 
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.