Pismo od Kierownika Szkoły Doktorskiej i Studiów Doktoranckich

Doktoranci AWF Katowice

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i związaną z nią przerwą w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich, zwracam się z apelem do wszystkich doktorantów.

Tymczasowa przerwa w kształceniu w żaden sposób nie zakłóca lub uniemożliwia współpracy doktorantów z ich opiekunami naukowymi bądź promotorami. Zachęcam do prowadzenia konsultacji i seminariów w trybie online oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Przypominam, iż prowadzenie jakichkolwiek badań jest wstrzymane do odwołania.

Doktoranci, ten przejściowy okres powinni wykorzystać na jeszcze większe zaznajomienie się z literaturą w obszarze ich problematyki badawczej oraz uporządkowanie i opracowanie posiadanych danych pomiarowych i badawczych. W przypadku braku danych lub niemożności ich opracowania, czas wolny od zajęć dydaktycznych, prowadzenia badań oraz praktyk dydaktycznych, powinien być spożytkowany na opracowanie części merytorycznej swoich artykułów bądź przyszłej dysertacji.

Doktoranci powinni spożytkować ten okres na przygotowanie lub ukończenie przygotowywanych publikacji. Przemyślenie i przygotowanie wystąpień w ramach zbliżającej się konferencji Szkoły Doktorskiej, Studiów Doktoranckich i Kół Naukowych AWF Katowice (termin dotychczasowy 4-5 czerwca, może jednak ulec zmianie ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną).

Należy pamiętać, iż zaistniała sytuacja w żaden sposób nie będzie miała wpływu na okres wygaszania studiów doktoranckich. Zatem, obecny czas pozwala na istotne spożytkowanie go w celu przyspieszenia procesu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Doktoranci Szkoły Doktorskiej proszeni są jednocześnie o przedyskutowanie zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w aspekcie ewentualnych zmian w Indywidualnym Planie Badawczym, którego termin złożenia do 8 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia, mija 31 maja 2020 roku. Termin ten jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, zostanie potwierdzony odpowiednim rozporządzeniem rektora w najbliższym czasie.

Jeszcze raz chciałbym wszystkich doktorantów prosić o rozwagę i stosowanie się do zaleceń oraz śledzenia sytuacji na stronach MNiSW oraz AWF Katowice.

Uruchomiony również został adres mailowy dla wszystkich doktorantów: doktorskie@awf.katowice.pl  dzięki któremu mogą państwo kontaktować się z biurem Szkoły Doktorskiej i Studiów doktoranckich.

W najbliższym czasie zostaną również przesłane Państwu materiały z niektórych przedmiotów do opracowania w ramach ćwiczeń. Jeżeli sytuacja się przedłuży, uruchomimy również zdalne wykłady. Proszę pilnie śledzić ogłoszenia na stronie internetowej oraz sprawdzać pocztę.

 

 

Pozdrawiam serdecznie

Kierownik Szkoły Doktorskiej i Studiów doktoranckich

dr hab. Adam Maszczyk prof. AWF Katowice