Doktoranci Szkoły Doktorskiej i Studiów Doktoranckich

Proszę o dostarczenie wypełnionego oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2020 roku do Biura Obsługi Szkoły Doktorskiej pokój nr 8.

Oświadczenie (pobierz)