Zasady przyznawania i wzory wniosków

Studenci mogą ubiegać się o świadczenia z funduszu stypendialnego, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów.

Wzory wniosków

Oświadczenie i deklaracja studenta, klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (należy załączyć do każdego składanego wniosku o pomoc materialną)
Stypendium socjalne

   Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

  1. Załącznik Nr 2c
  2. Załącznik Nr 2d
  3. Załącznik Nr 2e
  4. Załącznik Nr 2f
  5. Załącznik Nr 2g
Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stypendium rektora
  1. stypendium rektora - studenci I roku
  2. stypendium rektora
Zapomoga
Dom studenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady przyznawania stypendium ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców i wzór wniosku zawiera rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Specjalista ds. administracji, mgr Grażyna Ciapała

Katowice, dnia 24 września 2019 r.

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.