Świadczenia dla studentów - aktualności

Zgodnie z zarządzeniem Nr 30/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 10 września 2019 r. wnioski o uzyskanie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2019/20 składać należy w terminie do dnia 15 października 2019 r. do godz.15.00. Miejsce składania wniosków:

1) dziekanat wydziału, prowadzącego kierunek, na którym student stara się o świadczenia, w przypadku stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi;

2) Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich w przypadku stypendium socjalnego; wnioski o stypendium socjalne należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w pokoju nr 213, (I piętro Wielofunkcyjna Hala Sportowa z pływalnią). W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny: 32 2075443, 32 2075121.

Specjalista ds. administracji, mgr Grażyna Ciapała

Katowice, dnia 24 września 2019 r.