Świadczenia dla doktorantów - aktualności

Świadczenia dla doktorantów oraz stypendia, o których mowa poniżej, dotyczą doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.      

Zgodnie z zarządzeniem Nr 30/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 10 września 2019 r. wnioski o uzyskanie świadczeń dla doktorantów składać należy w terminie do dnia 15 października 2019 r. do godz.15.00. Miejsce składania wniosków:

1) biuro do spraw obsługi studiów doktoranckich (pokój nr 8, budynek główny, parter), w przypadku stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi;

2) Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich w przypadku stypendium socjalnego; wnioski o stypendium socjalne należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w pokoju nr 213, (I piętro Wielofunkcyjna Hala Sportowa z pływalnią). W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny: 32 2075443, 32 2075121.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (zarządzenie Nr 31/2019) wnioski o stypendia doktoranckie należy składać w terminie od 1 do 5 października 2019 r. w biurze do spraw obsługi studiów doktoranckich (pokój nr 8, budynek główny, parter).

Specjalista ds. administracji, mgr Grażyna Ciapała

Katowice, dnia 24 września 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.