Limity i wysokość świadczeń

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/20 wynosi 1000 zł, zgodnie z zarządzeniem Nr 29/2019.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.