Limity i wysokość świadczeń

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/20 wynosi 1000 zł.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.