Limity i wysokość świadczeń

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 wynosi 1051,70 zł, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów.

Limity stypendium rektora i wysokość świadczeń w roku akademickim 2020/2021 - Zarządzenie nr 91/2020.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.