Kredyty studenckie (doktoranckie)

Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać kredyt studencki na zasadach okreslonych w art. 98-103 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich.

Informacje i aktualności dotyczące kredytów studenckich są dostępne na stronie MNiSW:

 

mgr Maksymiliana Krupa-Skalska, Katowice 29.09.2020 r.

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.