Dom Studenta

Wszelkie informacje dotyczące Domu Studenta znajdują się na stronie https://www.awf.katowice.pl/uczelnia/dom-studenta.

  Podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenta

Podanie należy wypełnić i przesłać w formie skanu na adres m.rojek@awf.katowice.pl

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.