Lista Kół Naukowych

 Studenckie Koła Naukowe działające na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

 

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego

Akademii Wychowania Fizycznego im.  Jerzego Kukuczki w Katowicach

dr inż. Robert Roczniok

 

1. Studenckie Koło Naukowe przy Laboratorium Analizy Ruchu

a) Sekcja badań nad kontrolą mięśniową i funkcją układu mięśniowo-szkieletowego w stanie nieważkości. Opiekun: dr hab. Rafał Gnat prof nadzw. AWF

b) Sekcja diagnozy i terapii neurorozwojowej. Opiekun: dr hab. Małgorzata Matyja prof nadzw. AWF, dr Anna Gogola

c) Sekcja Fascynaci. Opiekun: dr hab. Michał Kuszewski

d) Knee Research Group. Opiekun: dr Maciaj Biały

e) Neurorehabilitacja w chorobie Parkinsona. Opiekun: dr Joanna Cholewa

f) Sekcja Fizjoterapii Klinicznej. Opiekun dr Agata Nowak

 

2. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Nauk Fizjologiczno-Medycznych. Opiekun: prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki

 

3. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Sportów Indywidualnych. Opiekun: dr Henryk Pietrzak

 

4. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej. Opiekun: dr Dorota Pawlik

 

5. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Gier Sportowych i Rekreacyjnych. Opiekun: dr Ryszard Jarząbek

 

6. Studenckie Koło Naukowe "Kinesis"przy Katedrze Motoryczności Człowieka. Opiekun prof. dr hab. Kajetan Słomka, prof. nadzw. AWF

 

7. Studenckie Koło Naukowe Menadżerów Sportu przy Katedrze Zarządzania Kulturą Fizyczną. Opiekun: prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz

 

8. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Turystyki i Rekreacji SKN „Yoga”. Opiekun: prof. dr hab. Janusz Szopa

 

9. Studenckie Koło Naukowe „Fuzja” przy Katedrze Zarządzania w Sporcie, Turystyce i Rekreacji. Opiekun: dr Piotr Halemba, doc.

 

10. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego. Opiekun:  dr Krzysztof Skalik, doc.

 

11. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Turystyki i Rekreacji. Opiekun: dr Joanna Kantyka

 

12. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii. Opiekun: dr Henryka Śniarowska-Witt, mgr Maciej Andryszczak

 

13. Studenckie Koło Naukowe „ Paragraf” przy Katedrze Nauk o Edukacji, Sekcja Prawnicza. Opiekun: dr Grzegorz Mikrut

 

14. Studenckie Koło Naukowe "Sports Future" przy Katedrze Teorii i Praktyki Sportu Opiekun: prof. dr hab. Adam Zając, dr inż. Robert Roczniok

 

15. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Terenowych Form Aktywności Ruchowej, Katedra Motoryczności Człowieka. Opiekun: mgr Maciej Górski,, mgr Radosław Ciejpa

 

16. Studenckie Koło Naukowe  „Ultrainnowacyjne Formy Organizacyjne” przy Katedrze Zarządzania Kulturą Fizyczną i Turystyką. Opiekun: dr Kazimierz Mrozowicz, dr Piotr Halemba

 

17. Studenckie Koło Naukowe Turystyki Aktywnej i Przygodowej przy Katedrze Turystyki. Opiekun: dr hab.  Rajmund Tomik, prof. nadzw.

 

18. Studenckie Koło Naukowe " Biochemia w Praktyce" przy Katedrze Nauk Fizjologiczno-Medycznych. Opiekun: dr hab. Ewa Sadowska-Krępa, prof. nadzw.

 

19. Studenckie Koło Naukowe " Kinesis Research Team" przy Katedrze Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii. Opiekun mgr Paweł Linek

 

20.  Studenckie Koło Naukowe Młodych Ekonomistów. Opiekun: dr Marcin Hyski

 

21. Studenckie Koło Naukowe IMPULS. Opiekun dr Daria Chmielewska, dr Stania Magdalena

 

22. Studenckie Koło Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej przy Katedrze Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego. Opiekun: dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. nadzw.

 

23. Studenckie Koło Naukowe "PHYSIO CHECKPOINT" przy Katedrze Podstaw Fizjoterapii. Opiekun: dr Krystyna Kwaśna doc. AWF.

 

24. Studenckie Koło Naukowe Aktywności Fizycznej i Turystyki w Wirtualnej Rzeczywistości przy Katedrze Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej. Opiekun dr Jacek Polechoński.

 

25. Studenckie Koło Naukowe Fotografii Sportowej i Turystycznej przy Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką. Opiekun : dr hab. prof. nadzw. Janusz Szopa.