Zgłaszanie kandydatów do Kolegium Elektorów Uczelni oraz Wydziału Wychowania Fizycznego z grupy doktorantów

Kandydatów do Kolegium Elektorów Uczelni można zgłaszać od poniedziałku 11 stycznia do czwartku 18 stycznia 2016 r. do godz. 14:00.
 
Zgłaszając kandydata do Kolegium Elektorów Uczelni skorzystać należy z załączonego wzoru dokumentu
 
Kandydatów do Kolegium Elektorów Wydziału Wychowania Fizycznego można zgłaszać od wtorku 12 stycznia 2016 roku od godziny 13.00 do poniedziałku 18 stycznia do godziny 14.00. 
Zgłaszając kandydata do Kolegium Elektorów Wydziału Wychowania Fizycznego skorzystać należy z załączonego wzoru dokumentu. 
 
Zgłoszenia składać można u Komisarza Wyborczego Doktorantów AWF Katowice, pokój nr 105, I piętro budynek główny AWF Katowice w godzinach 9.00 - 15.00.