Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Fizjoterapia w ujęciu interdyscyplinarnym

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
 
w imieniu komitetu naukowego i organizacyjnego zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: "Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Fizjoterapia w ujęciu interdyscyplinarnym", która odbędzie się w dniu 20 maja 2016 roku w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Konferencja ma na celu stworzenie przestrzeni i komunikacji do wymiany doświadczeń w zakresie znaczenia wychowania fizycznego, rekreacji, turystyki i fizjoterapii w kontekście interdyscyplinarnym. Pragniemy, aby konferencja stała się platformą do refleksji, dyskusji oraz okazją do poznania się.
 
MIEJSCE KONFERENCJI
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
42-200 Częstochowa
ul. Armii Krajowej 13/15
 
REJESTRACJA: e-mail: congress@ajd.czest.pl
 
OPŁATA KONFERENCYJNA
Opłata konferencyjna wynosi płatna do 30.04.2016 r. - 100 zł
Opłata konferencyjna płatna po 30.04.2016 – 120 zł
Język konferencji - polski
 
Opłata konferencyjna obejmuje przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjne i organizacyjne.
Referaty zostaną opublikowane w streszczeniach konferencyjnych. Najlepsze prace po spełnieniu wymogów redakcyjnych zostaną opublikowane w Physical Activity Review. Opłata za publikację w czasopiśmie wynosi 500 zł.
 
PHYSICAL ACTIVITY REVIEW (PAR) www.physactiv.ajd.czest.pl
Czasopismo jestindeksowane: DOAJ, ERIH PLUS, Index Copernicus (6.91), AGRO, PSJD, PBN, InfoBase Index (4.09), Arianta, MniSzW (5 pkt)
 
Opłata konferencyjna
Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto poniżej. Prosimy o przedstawienie dowodu wpłaty przy rejestracji.
 
Nazwa konta: Częstochowska Akademia Taekwon-do, 42-226 Częstochowa, ul. Henryki 10c
Bank odbiorcy: Kredyt Bank I/O Częstochowa nr: 23 1500 1399 1213 9004 0327 0000
Tytułem:KonferencjaStudencka 2016, Nazwisko Imię