Rekrutacja cudzoziemców

Dnia 28 maja 2018 roku od godz. 12:00 zostanie uruchomiona Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia na rok akademicki 2018/2019  dla wszystkich prowadzonych kierunków.

Uchwała Senatu w sprawie podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) określa między innymi warunki, jakie należy spełnić aby studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub na zasadach zastrzeżonych dla cudzoziemców.

Rekrutacja krok po kroku.

Osoby posiadające obywatelstwo polskie mogą podejmować studia tylko i wyłącznie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, niezależnie od posiadanych obywatelstw innych państw.