Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców), ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie decyzji rektora, dla wszystkich prowadzonych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019  rozpocznie się 28 maja 2018 r. uruchomieniem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Kolejne kroki rejestracji w systemie IRK www.rekrutacja.awf.katowice.pl.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest prawidłowo dokonana rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wykonanie badań lekarskich i przystąpienie do egzaminu sprawnościowego jeżeli na wybranym kierunku jest on wymagany.

Kolejnym krokiem w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia będzie dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów i odebranie decyzji o przyjęciu na studia.

tel. (032) 207 51 21; 207 53 57, e-mail: rekrutacja@awf.katowice.pl