Podstawy naboru cudzoziemców

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przyjmuje cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim.

Uchwała Senatu w sprawie podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców).