Podstawy naboru cudzoziemców

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przyjmuje cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim.

Uchwała Senatu nr AR001-5-VI/2019 w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2020/2021.

Uchwała Senatu nr AR001-4-III/2020 w sprawie podejmowania studiów przez cudzoziemców  (osoby niebędące obywatelami polskimi).

 
Aktualizacja: Monika Cichecka, 01-04-2020
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.