Decyzja rektora

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na podstawie decyzji rektora:

  • na zasadach odpłatności;
  • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
  • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
  • jako stypendyści strony polskiej;
  • jako stypendyści uczelni.

Rekrutacja krok po kroku
Wymagane dokumenty
Opłaty za studia