Wykaz realizowanych grantów

  • Rozwój Sportu Akademickiego:

„Dobór warunków wykonania salt w treningu ukierunkowanym narciarzy i snowboardzistów weryfikowany obiektywną kontrolą technik sportowej”

Kierownik projektu:  dr hab. Bogdan Bacik, prof. nadzw.

Kwota: 180.500 zł

Data uzyskania :

22.02.2016

 

„Zastosowanie suplementacji kwasami omega-3 w adaptacji czynnościowej układu sercowo-naczyniowego oraz regeneracji powysiłkowej sportowców trenujących w warunkach hipoksji wysokościowej”

Kierownik projektu:  dr hab. Aleksandra Żebrowska, prof. nadzw.

Kwota: 200.000 zł

Data uzyskania :

22.02.2016

 

„Ocena efektywności oddziaływań cieplnych (ciepła, zimna) stosowanych w odnowie biologicznej u zawodników dyscyplin wytrzymałościowych w rocznym cyklu treningowym”

Kierownik projektu:  dr hab. Ilona Pokora, prof. nadzw. 

Kwota: 400.000 zł

Data uzyskania :

22.02.2016

 

„Wykorzystanie mechanizmu wzmocnienia po-aktywacyjnego (PAP) w optymalizacji treningu mocy z wykorzystaniem modelowania biometrycznego zawodników wybranych dyscyplin sportu”

Kierownik projektu:  dr hab. Adam Maszczyk, prof. nadzw. 

Kwota: 489.500 zł

Data uzyskania :

22.02.2016

 

„Kontrola procesu treningowego w oparciu o analizę kinezjologiczną, kontrolę biochemiczną oraz parametry motoryczne zawodników wybranych dyscyplin sportu ”

Kierownik projektu:  prof. Adam Zając 

Kwota: 450.000 zł

Data uzyskania :

20.02.2015

 

„Wpływ umiejętności specjalnych na proces kontroli utrzymywania równowagi ciała zawodników wybranych dyscyplin sportu”

Kierownik projektu:  dr hab. Grzegorz Juras, prof. nadzw. 

Kwota: 150.000 zł

Data uzyskania :

20.02.2015

 

„Weryfikacja wybranych koncepcji treningu w warunkach hipoksji normobarycznej”

Kierownik projektu:  dr hab. Miłosz Czuba, prof. nadzw. 

Kwota: 400.000 zł

Data uzyskania :

20.02.2015

 

Optymalizacja kształtowania siły mięśniowej oparciu o trening ekscentryczny, izokinetyczny i plajometryczny oraz metodę biofeedback”  (nr RSA2 025 52)

Kierownik projektu:

prof. Józef Langfort  

Kwota: 450.000 zł

Data uzyskania : 18.11.2013

 

  • Narodowe Centrum Nauki:

Wpływ aktywności fizycznej na zmiany mózgowego metabolizmu i transportu glukozy indukowane dietą zachodnią lub przewlekłym stresem u samic szczurów.” (SONATA, NZ7)

Kierownik projektu: dr Marta Nowacka-Chmielewska 

Kwota: 365 062

Data uzyskania: 01.09.2016

 

„Wpływ hipoksji na poziomy neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) i jego wybranych biochemicznych regulatorów we krwi oraz na sprawność psychomotoryczną młodych, nietrenujących mężczyzn oraz wysokowytrenowanych zawodników dyscyplin siłowych i wytrzymałościowych” (OPUS 5, NZ7)

Kierownik projektu: prof. Józef Langfort 

Kwota: 416.000 zł

Data uzyskania: 05.12.2013

 

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

StrategMed Project:

Restore - Wykorzystanie nowoczesnych technologii telemedycznych w innowacyjnym programie optymalnej rehabilitacji kardiologicznej u chorych po rewaskularyzacji mięśnia sercowego

Budżet całkowity konsorcjum: 15,9 mln PLN

Okres realizacji: 01.03.2016 - 28.02.2019

 

 

  • Fundusz Wyszehradzki (Visegrad Found):

Nazwa projektu:

"We move we share - V4 cooperation on health-enhancing physical activity"

Numer projektu 21420212

Realizator/realizatorzy projektu z ramienia Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach: mgr Piotr Rodak

Okres realizacji projektu: 01.01.2015 – 30.11.2015

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.