Zarząd

W dniu 4 kwietnia 2014 r., podczas Walnego Zgromadzenia,
wybrano nowe władze Oddziału:


Skład zarządu:
 

PREZES Andrzej MYŚLIWIEC
Z-CA PREZESA Leszek KOSIOR
SKARBNIK Małgorzata MATYJA
SEKRETARZ Ewa ŻMUDZKA-WILCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU Adam POSŁUSZNY

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.