I-szy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

Zbliża się dzień ogólnopolskich wyborów delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. W sobotę, 5 listopada 2016 roku wybierzemy osoby, które będą reprezentowały całe środowisko Śląskich Fizjoterapeutów. Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami kandydatów (szczegóły w zakładce). Jednocześnie bardzo prosimy o zgłaszanie kolejnych osób wraz z krótką informacją  i przesyłanie ich na mój adres mailowy (format PDF): a.mysliwiec@awf.katowice.pl. Na bieżąco będziemy aktualizować listę i podawać informacje związane z organizacją wyborów. Pozdrawiam.

Przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Andrzej Myśliwiec.