Praktyki TiR semestr IV studia I stopnia

Praktyki TiR semestr IV 2014/2015 studia I stopnia: przypominam wszystkim Studentom o konieczności oddania Opiekunowi, przed rozpoczęciem praktyki prawidłowo wypełnionego dokumentu HARMONOGRAM PRAKTYK, a po zrealizowaniu praktyki uzupełnionego DZIENNIKA PRAKTYK. Ostateczny termin realizacji praktyki i oddania dziennika upływa 10 września 2015 roku. Studenci, ktorzy nie dostarczą w terminie (lub dostarczą po terminie) wymaganych dokumentów praktyk nie zaliczają!