Konkursy sierpień 2018

JM Rektor ogłasza konkursy na stanowiska:

12. WYKŁADOWCA
w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Ruchowej i Promocji Zdrowia Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii Wydziału Fizjoterapii.

13.STARSZY WYKŁADOWCA
w Zakładzie Fizjoterapii i Medycyny Sportowej Katedry Podstaw Fizjoterapii na Wydziale Fizjoterapii.

14.ASYSTENT
w Zakładzie Podstaw Fizjoterapii Klinicznej Katedry Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych na Wydziale Fizjoterapii.

15. PROFESOR   NADZWYCZAJNY
w Zakładzie Terapii Tkankowej Katedry Podstaw Fizjoterapii na Wydziale Fizjoterapii.

16. LEKTOR
w Zespole Lingwistyki Stosowanej w Katedrze Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego

17. WYKŁADOWCA
w Zakładzie Żywienia i Suplementacji Katedry Teorii i Praktyki Sportu  na Wydziale Wychowania Fizycznego

18. STARSZY WYKŁADOWCA
w Zakładzie Metodologii, Statystyki i Informatyki Katedry Teorii i Praktyki Sportu na Wydziale Wychowania Fizycznego.

19.STARSZY WYKŁADOWCA
w Zakładzie Turystyki Aktywnej i Przygodowej w Katedrze Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego

20. ASYSTENT
w Zakładzie Specjalnej Edukacji Fizycznej Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego na Wydziale Wychowania Fizycznego

21. ADIUNKT
w Zakładzie Samoobrony i Sportów Walki Katedry Teorii i Praktyki Sportu na Wydziale Wychowania Fizycznego

22. ADIUNKT
w Zakładzie Pływania i Ratownictwa Wodnego Katedry Sportów Indywidualnych na Wydziale Wychowania Fizycznego

23. PROFESOR   NADZWYCZAJNY
w Zakładzie Rekreacji i Odnowy Psychosomatycznej, Katedry Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej na  Wydziale Wychowania Fizycznego

24. ASYSTENT
w Zakładzie Zarządzania Strategicznego Katedry Zarządzania na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką

25. ASYSTENT
w Zakładzie Zarządzania Strategicznego Katedry Zarządzania na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką

26. ASYSTENT
w Zakładzie Zarządzania Strategicznego Katedry Zarządzania na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką

27. ASYSTENT
w Zakładzie Zarządzania Turystyką Katedry Zarządzania Sportem i Turystyką na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką

28. PROFESOR ZWYCZAJNY
w Zakładzie Zarządzania Sportem Katedry Zarządzania Sportem i Turystyką na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką

29. STARSZY WYKŁADOWCA
w Zakładzie Fizjologii Katedry Nauk Fizjologiczno-Medycznych
Wydziału Wychowania Fizycznego

30. ADIUNKT
w Zakładzie Fizjologii Katedry Nauk Fizjologiczno-Medycznych
Wydziału Wychowania Fizycznego