Wsparcie dla pracowników AWF

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w ramach projektu Kształcenie kadr dla sportu - zintegrowany program uczelni POWR.03.05.00-00-z051/18-00 istnieje możliwość ubiegania się o:

- uczestniczenie w szkoleniach zewnętrznych zamkniętych dofinansowanych z projektu, (dla pracowników dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych) szkolenia te dotyczą obszarów:

 1. kształtujących umiejętności dydaktyczne,
 2. kształtujących umiejętności prowadzenia dydaktyki w j. obcym,
 3. kształtujących umiejętności prezentowania treści edukacyjnych.

- dofinansowanie udziału w szkoleniach zewnętrznych otwartych, na które pracownik kierowany jest indywidualnie, (dla pracowników AWF Katowice kadry zarządzającej  i/lub administracyjnej) szkolenia te obejmują zakres:

 1. zarządzania zasobami ludzkimi,
 2. zarządzania finansami,
 3. zarządzania uczelnią w dobie zmieniających się przepisów prawnych,
 4. zarządzania własnością intelektualną,
 5. zarządzania komercjalizacją badań
 6. zarządzania projektami realizowanymi przez uczelnię
 7. zarządzania i umiejętności menedżerskich,
 8. zarządzania zasobami informatycznymi.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące udziału w rekrutacji znajdą Państwo w regulaminie Modułu VI

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu, gdzie również otrzymają Państwo wszystkie niezbędne załączniki i dokumenty. 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.